Functie profiel vaststellen

Bij de aanname van personeel is de directie vaak op zoek naar mensen die passen binnen de profielen die zij hebben opgesteld op basis van persoonlijke voorkeuren. Te vaak worden competenties en persoonlijke eigenschappen in algemene termen benoemd zonder echt te kijken naar wat echt past binnen het bedrijf, de afdeling of de functie. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid bij de selecteurs en frustratie bij het management. Je denkt dat je het schaap met de vijf poten binnen hebt gehaald, maar achteraf blijkt het schaap maar drie of vier poten te hebben.

Een goed functieprofiel draagt bij aan een snellere betere selectie procedure!

Bij de aanname van personeel is de directie vaak op zoek naar mensen die passen binnen de profielen die zij hebben opgesteld op basis van persoonlijke voorkeuren. Is er een klik, heeft de kandidaat of medewerker vak kennis en ervaring en voldoende sociaal vaardig? Een assessment is een belangrijke aanvulling op deze selectiecriteria. Het assessment ontstijgt persoonlijke voorkeuren, ‘gevoel’ dat mensen bij iemand hebben en geeft een grote objectiviteit om tot een goed oordeel te komen over geschiktheid. Daarom is het erg belangrijk deze eerst op te stellen voordat de gesprekken of herplaatsingen plaats vinden.

Te vaak worden competenties en persoonlijke eigenschappen in algemene termen benoemd zonder echt te kijken naar wat echt past binnen het bedrijf, de afdeling of de functie. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid bij de selecteurs en frustratie bij het management. Je denkt dat je het schaap met de vijf poten binnen hebt gehaald, maar achteraf blijkt het schaap maar drie of vier poten te hebben. Een goed functieprofiel draagt bij aan een snellere betere selectie procedure!

Maar hoe stel je nu een goed functie profiel vast? E-assessment online ondersteund je bij het opstellen van competentieprofielen voor functies die al in jouw organisatie aanwezig zijn of voor nieuwe functies.

Wij maken hierbij gebruik van onze jaren lange ervaring in het afnemen van assessments bij managers, salesspecialisten, inkoop, enzovoorts. Hiervoor maken wij gebruik van ons competentiewoordenboek. Deze bestaat uit meer dan 30 competenties. Voor de medewerker geldt dat er 4  tot 8 competenties centraal staan om te kunnen slagen in de functie. E-Assessment online helpt u met het selecteren van die competenties en past ze waar nodig aan aan de specifieke situatie in uw organisatie. Zo krijgt u een competentieprofiel op maat, waar al uw wensen hoe die ideale medewerker dient te functioneren in vermeld staan. De medewerkers worden vervolgens langs deze weg gemachtst met dit profiel, zodat haarfijn duidelijk wordt waar de kwaliteiten in sterkte mate aanwezig zijn en waar er een ontwikkelnoodzaak is!

Naast het bepalen van geschiktheid is een assessment een zeer waardevol instrument om het functioneren van bestaande medewerkers of kandidaat medewerkers te voorspellen en wordt het assessment heel veel ingezet om de ontwikkeling van medewerkers mogelijk te maken. Wat zijn de talenten en risico’s, hoe kan iemand zich het komende jaar het beste ontwikkelen en welke investeringen vergt dit?