IQ Test Intelligentie Quotient Test

Wat is de toegevoegde waarde van IQ testen bij het bepalen van de geschiktheid van medewerkers?

Sta je op het punt een kandidaat aan te nemen? Wil je werknemers laten doorstromen? Wil je weten in hoeverre iemand over genoeg capaciteiten beschikt op een bepaalde functie te vervullen?

E-Assessment Online test de mogelijkheden en capaciteiten van jouw kandidaten of medewerkers en verschaft duidelijke informatie en tips waar je als ondernemer onmiddellijk iets aan hebt.

De IQ tests in onze e-assessments zijn van toegevoegde waarde omdat ze een voorspellend vermogen hebben. Dit wil zeggen dat we met de testen een uitspraak kunnen doen over het te verwachten beroepssucces. Natuurlijk heeft niet alleen het IQ heeft een voorspellende waarde maar zijn ook andere eigenschappen belangrijk voor succes zoals: motivatie, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Dit wordt meegenomen in het algehele rapport. De intelligentie tests bieden een helder en overzichtelijk beeld van zowel de sterke als minder sterke capaciteiten van de kandidaat. De resultaten worden gematcht met de gestelde functie-eisen. Dit is belangrijk omdat uit diverse relevante onderzoeken in de arbeidspsychologie blijkt dat passend zinvol werk positieve gevolgen heeft. Zo leidt passend werk enerzijds tot een hogere productiviteit, een hogere mate van commitment en meer tevredenheid en anderzijds minder verloop en verzuim en een lagere kans op overspannenheid. Wanneer een persoon overvraagd wordt ligt een burn-out op de loer. Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor de bezigheden op het werk.

Door rekening te houden met de uitkomsten van de intelligentieonderzoeken kunnen te hoge verwachtingen bijgesteld worden en passende doelen opgesteld worden. Mensen gaan beter functioneren, hebben betere resultaten, hebben minder ziekteverzuim (met meer dan 50%) en nemen hun loopbaan in eigen hand, ze komen uit hun negatieve situatie en gaan zichzelf verbeteren.

Bij E-Assessment Online maken we standaard gebruik van de testen verbale analogieën en figuren reeksen. Deze testen dekken de kern van intelligentie. Er kan voor een nog specifieker beeld ook nog voor een 3e aanvullende test gekozen worden. Keuze uit een van de vier testen: cijferreeksen, rekenvaardigheid, tabellen en grafieken en stroomdiagammen is afhankelijk van de functie van de werknemer. De testen worden aan de hand van het functieprofiel van de werknemer en de competentieafstemming met de opdrachtgever zorgvuldig gekozen door de psycholoog.

E-Assessment Online maakt gebruik van de top 7 instrumenten die de beste voorspellers  zijn van succes in een baan. Heeft u vragen over deze zeer gebruiksvriendelijke, effectieve en kostenbewuste wijze van selectie en ontwikkeling van uw medewerkers? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.