OntwikkelAssessment Pakket 1

Wij kunnen snel en professioneel de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers in kaart brengen. Met een ontwikkeling assessment van E-Assessment Online worden de sterktes en zwaktes, het groeipotentieel en de leermogelijkheden van jouw medewerker inzichtelijk gemaakt. Het ontwikkelassessment geeft inzicht in de kennis, capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen van de medewerker.

Wil je met een beperkt budget in gesprek met een expert over inzicht in de kandidaat? Dan raden wij pakket 1 aan.

Nu voor € 250,- (normaal € 650,-)

• 2 IQ testen
• Persoonlijkheidsvragenlijst
• Drijfverentest
• Testrapportage
• Mondelinge toelichting van de expert aan de opdrachtgever

IQ test 1

Verbale analogieën Hiermee wordt het verbaal analytisch inzicht gemeten. Deze test is vooral van belang bij functies waarvoor verbaal redeneervermogen gevraagd wordt. Je kunt hierbij denken aan functies waar men verbaal moet formuleren en waarbij de kern van informatie uit verbale informatie gehaald moet worden.

 

IQ test 2

Figuren reeksen Hiermee wordt het abstract analyserend vermogen gemeten. Deze test doet een beroep op het vermogen om logisch te denken. Bij deze test is het de bedoeling dat je één of meer verstopte regels moet ontdekken die je vervolgens naar het meest logische antwoord leiden. Het gaat steeds om de meest scherpe, logische regel.

Persoonlijkheidsvragenlijst

De Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst (WPV)

Deze test kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van belang is. De WPV geeft een uitgebreide beschrijving van een groot aantal werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken die zowel bij selectie als advies inzetbaar is. Onderdelen waar op getest worden zijn extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, neuroticisme, openheid, structuur, gedrevenheid en invloed. Per functie kunnen de accenten op andere factoren liggen, dit wordt aan de hand van het functieprofiel van de werknemer zorgvuldig bekeken en geanalyseerd door de psycholoog. Er kan gekozen worden uit twee varianten van de WPV. Bij de WPV normatief (WPV-N) geeft de kandidaat aan in hoeverre hij zich herkent in een stelling, bij de WPV Ipsatief (WPV-I) moeten de kandidaten telkens kiezen uit twee antwoordmogelijkheden.

Drijfverentest

De CarièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren. Welke aspecten of kenmerken van het werk zijn motiverend en welke aspecten of kenmerken van het werk zijn demotiverend? Een match tussen de carrièrewaarden en de kenmerken van functies bepalen in grote mate de motivatie en bevlogenheid. Motivatie en toewijding zijn belangrijke succesfactoren, aansluiten bij de waarden van de organisatie is daarbij erg belangrijk.

Testrapportage en mondelinge toelichting

De automatisch gegenereerde testrapportage geeft inzichten over de kandidaat op het gebied van intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren.Kwaliteiten, valkuilen, talenten en denkkracht worden daarmee inzichtelijk.

Door het gesprek met de psycholoog krijg je inzicht in de mogelijkheden van de kandidaat, over zijn geschiktheid voor een bepaalde functie of over zijn ontwikkelpotentieel. Je kunt dan zelf goed beslagen het interview ingaan en op basis van jouw eigen bevindingen en de onderzoeksgegevens een afgewogen oordeel vellen!