SELECTIE ASSESSMENT

Als werkgever wil je graag snel en effectief talentvolle kandidaten selecteren. Je wilt geen risico’s lopen bij de aanstelling van potentiële werknemers. Bij werving en selectie procedures willen wij je graag professioneel ondersteunen bij de beoordeling van jouw kandidaten. Het selectieassessment geeft inzicht in de kennis, capaciteiten, vaardigheden en toegerust karaktereigenschappen van de kandidaat.

Daarnaast geeft ons selectieassessment ook zicht op mogelijke problemen of zwakten waardoor je ongeschikte kandidaten buiten de deur kunt houden. Als getrainde interviewers doorzien we met behulp van onze testen en expertise de kandidaten, wij kijken net iets verder dan jouw “goede gevoel”.

Een selectieassessment is maatwerk, de onderdelen van een selectieassessment kunnen verschillen. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever wordt een assessment opgesteld. Heb je een vraag over ons selectie assessment? Neem gerust contact op via het contactformulier of lees meer.

281

Mensen gingen je voor!

Pakket 1

Met een beperkt budget in gesprek met een expert over inzicht in de kandidaat.

• 2 IQ testen
• Persoonlijkheidsvragenlijst
• Drijfverentest
• Testrapportage
• Mondelinge toelichting van de expert aan de opdrachtgever

Pakket 2

In pakket 2 bieden wij onze e-assessments aan in combinatie met de expertise van onze ervaren assessment adviseurs. De meerwaarde is dat we de kandidaat mondeling spreken en onze bevindingen op papier uiteenzetten in een helder advies waarbij de testuitslagen ook mondeling toegelicht worden aan de opdrachtgever.

3 IQ testen
• Persoonlijkheidsvragenlijst
• Drijfverentest
Competentieafstemming met opdrachtgever
Interview door psycholoog met de kandidaat
• Rapportage met competentiebeoordeling
• Mondelinge terugkoppeling van de expert aan de opdrachtgever

Pakket 3

Een heel uitgebreid pakket waarbij je gebruik kan maken van onze e-assessments in combinatie met de expertise van onze ervaren assessment adviseurs waarbij ook praktijkopdrachten ingezet worden en de testuitslagen mondeling toegelicht worden aan de opdrachtgever. De meerwaarde hiervan is dat we een nog meer gedegen en uitgebreider rapport kunnen opstellen en je dit uitgebreide rapport met de psycholoog kunt nabespreken om eventuele onduidelijkheden of vragen te verduidelijken.

• 3 IQ testen met hertestmogelijkheid
• Persoonlijkheidsvragenlijst
Uitgebreide competentieanalyse en afstemming met opdrachtgever
• Drijfverentest
• Interview door een psycholoog met de kandidaat
Praktijkopdracht
Uitgebreide rapportage met competentie beoordeling en toelichting
• Mondelinge toelichting van een expert aan de opdrachtgever