Wat levert een assessment op?

Het succes van jouw bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van je personeel. Ondernemers blijken grote moeite te hebben met het aantrekken van het juiste personeel.

Uit de praktijk is gebleken dat de meeste ondernemers zich bij het aannemen van nieuw personeel te snel laten leiden door intuïtie: de sollicitant heeft een goed CV, goede papieren, maakt een goede indruk en komt met een overtuigend verhaal waarom hij degene is die jij zoekt. Maar is hij ook echt de goede kandidaat? Een goede test, persoonlijkheidsvragenlijst of interview is nog geen garantie dat je de juiste persoon binnen hebt gehaald. Sommige mensen zijn niet zo makkelijk in te schatten, de kans dat je een fout maakt is ook erg groot. Een verkeerde inschatting op basis van intuïtie leidt al gauw tot financieel verlies en bezorgt je onnodig veel zorgen!

Voorkomen van mis-matches.
Doordat een selectie assessment van e-assessment online een duidelijk beeld oplevert van de kennis, capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen van kandidaten kunnen meer missers voorkomen worden. Het kan zijn dat iemand toch niet het juiste motivatie patroon heeft, minder intelligent is dan zijn voorkomen of diploma’s doen vermoeden of dat iemand qua persoonlijkheid en waarden niet bij de functie of de organisatie aansluit.

Als getrainde interviewers doorzien we met behulp van onze testen en expertise de kandidaten. We halen het schaap met de drie poten er voor je uit! De testen met als toevoeging begeleiding van onze psychologen zijn beter bestand tegen ‘faking good’ en sociale wenselijkheid. Onze oordeelsvorming over wat de kandidaten kunnen, wat hun vaardigheden zijn en hoe zij zich kunnen ontwikkelen, is bij ons op het hoogste niveau. Door onze expertise kan mogelijke schade aan selectiekosten, inwerkkosten, salariskosten en goodwill en werkplezier van de collega’s voorkomen.

Beter benutten van talenten
Wanneer het zelfinzicht van medewerkers en de kennis over mensen in de organisatie toeneemt kan het beschikbare talent beter worden ingezet. Werknemers over of onderschatten zichzelf niet en stellen zichzelf in staat om meer vanuit hun krachten te werken. Dit leidt tot natuurlijker gedrag en effectiever handelen. Zo kan iedere medewerker zich maximaal ontplooien.
Gevolg:

– Door onze assessments en coachingsmethoden wordt werkgerelateerd ziekteverzuim opgelost

– Onderpresterende medewerkers krijgen weer motivatie om te groeien en beter te functioneren

– Gefrustreerde medewerkers krijgen nieuw perspectief en komen in beweging

– Werknemers leveren gemiddeld betere prestaties en resultaten

– Werknemers gaan beter functioneren

– Je houdt de schapen met drie poten buiten de deur

– Werknemers nemen hun loopbaan in eigen hand, ze komen uit hun situatie en gaan verbeteren.

Als wij deze medewerkers blijven spreken, wordt hun ontwikkeling een succes, blijkt doorlopend.